Ведомствено жилище.

29.04.2015г. 12:10:21
Здравейте,името ми е Иван Станков.Живеем в гр.Сливен във ведомсвено жилище,което моя тъст навремето му е дадено от предприятието където е работил.Тъстат ми почина през този месец,в жилището живеем аз и моето семейство което се състои от четирима души,и до момента на смърта при нас живееше тъстат ми на когото се води апартамента.За жилището плащаме наем всеки месец към ЖИЛФОНД. ВЪПРОСЪТ ми е:Има ли право моето семейство след смърта на титуляра да ползва апартамента за живеене и ако може какви документи трябва да се подадът и към кого? С Уважение и ви благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар