Наследство

27.04.2015г. 01:36:20
След смъртта на съпруга ми дъщеря му има 1/4 от апартамента ни. Има ли право да иска дела си от същия апартамент по пазарна оценка? От автомобил, който е закупен 2 месеца преди смъртта на съпруга ми също иска дял. Талона на този автомобил е само на мое име и съпруга ми не фигурира като собственик

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар