Неплащане по етажна собственост без събрание и протокол

26.04.2015г. 12:06:47
Възможно ли е да се вземат задължения по ремонт на покрив (критично належащ), ако преди ремонта не е имало общо събрание и протокол, а само устна договорка с другите съсобственици? Ремонтът е от септ. 2011 и оттогава съсобствениците отказват да се разплатят, въпреки неколкократни лични устни и писмена покани: нямало било общо събрание и протокол, ремонтът и разходите били идея на организатора. Какво може да се направи в този случай? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар