Доказване на незаконен строеж

21.04.2015г. 10:13:52
Преди месец подадох заявление до община Надежда за удостоверяване на законност на строителство: Аз притежавам парцел в София, който граничи с друг. В последния съществува някаква допълваща постройка по цялото протежение на имотната граница. Преди 1999 това е било нещо като гараж,този, който купува имота през 1999 продължава гози гараж до 3 стаи и там живее, т.е.това е неговата жилищна площ. Нито преди 1999 нито след това съм се съгласявала да се строи каквото и да било по имотната граница.Служителката от Контрол по строителството в общината преди месец ми показа писмото до въпросното лице с 6 изискуеми документа, днес обаче се оказа, че ногариалният акт и съответната скица, на която фигурира това допълващо застрояване /без да са посочени размери/ е напълно достатъчен да докаже, че гаражът-барака-жилище е законно построен, а на настояването ми да отговори защо тогава му искаха първоначално 6 документа вкл.разрешение за строеж ми беше отговорено, че не е длъжна да ми обяснява. Бихте ли ме посъветвали как в този случай да докажа незаконност на този строеж? Всъщност тази допълваща ниска постройка е била построена/ не цялата, а 1/3 от нея/ през 70-те години към основната сграда, която обаче от повече от 20 години е необитаема и ще падне всеки момент. Благодаря предварително

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар