Виваком ме осъди за вече платени сметки, какво да правя?

21.04.2015г. 01:51:58
През далечната 2010г. подписах договор с оператора за ползване на интернет и телефон, имах забавяне на плащанията, тъй като половин година бях безработна. В началото на 2012г., започна един непрекъснат тормоз от С.Г.Груп и през месец февруари 2012г., в рамките на три работни дни погасих дължимата от мен сума от 662,40лв. от тогава не съм абонат на Vivacom. На 15.04.2015г.получих препоръчано писмо от Vivacom, което съдържаше две писма: 1. Изпълнителен лист от 06.07.2012г., в който пише, че съм осъдена да изплатя сумата от 807,04лева, представляваща главница в размер на 662,04 и 145лв. съдебни разходи. 2.Покана за доброволно изпълнение от 07.04.2015г. за същата сума от 807,04лева. Веднага пуснах запитване в офис на Vivacom, защо дължа тази сума, след като още през месец февруари 2012г. са престанали договорните ми отношения с фирмата и сметките ми са били закрити. След няколко дни ми се обадиха от офиса и ме информираха, че съм била права и съм погасила задълженията си в началото на 2012г., но дължа съдебните разходи в размер на 145лв, които трябва да платя в рамките на 1 месец. На въпроса ми какви съдебни разходи, като съм платила дължимото много преди това, ми беше отговорено, че не знаят но трябва да платя. Пуснах жалба в офиса и в рамките на един месец очаквам отговор. Какво да правя?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар