ВиК съоръжения

20.04.2015г. 09:37:44
Здравейте, имам нужда от консултация по следния казус: През 2012г. решихме да построим къща в парцел намиращ се в бивш селскостопански двор. Променено е предназначението от промишлена в жилищна зона. В имота няма изградени ВиК съоръжения и на молбата ни за изходни данни от ВиК ЕООД ни отговориха, че трябва за наша сметка да изградим уличен водопровод и канал около 200 м. до главната улица след което ще ни дадат изходни данни за СВО . За да и се издаде разрешение за строеж на къщата и да можем да започнем построяването и написахме, че ще бъде захранена от собствен водоизточник и изгребна яма. Доколкото знам уличните ВиК съоръжения са общинска собственост и би трябвало да бъдат изградени от общината. По плана на общината парцела ни граничи с три улици - черен път, на които няма ВиК съоръжения, няма имена на улици просто стопански двор. Проведохме разговор с Кмета който ни отговори правете си го сами, то само за една къща. Какви са правата ни и кой трябва да изгради водопровод и канализация до имота ни. Благодаря предварително

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар