Майчински при осиновяване

02.04.2015г. 06:23:07
Здравейте, Преди година със съпруга ми осиновихме прекрасно детенце! Тогава беше на 10 месеца. Излязох в отпуск по майчинство и тогава дойде изненада - оказа се, че по сега работещия закон, мога да взимам така нареченото високо платено майчинство само до навършване на една година на детето! В нашия случай си мислех, че би трябвало да имам високо майчинство една година, започвайки от датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване. Още повече, че с години съм осигурявана на максималния праг! Все пак, когато човек си плаща високи осигуровки, се надява, че когато му потрябва, ще може да се възползва от тях. Явно държавата не смята така! Разчитахме много на моите доходи, защото изплащаме голям жилищен кредит, като всяко младо семейство. Два месеца след осиновяването, детето ни навърши годинка и майчинските ми паднаха на минималните 340лв. Според държавата също така, нямам право на първоначална помощ за поява на дете, защото не съм го родила аз! Нямам право на детски надбавки, защото предните 6 месеца дохода ми е бил висок....никой не ме пита какъв ми е сега!В същото време,за да бъдем вписани в регистрите за осиновители, бяхме разглеждани под лупа от социалните служби, включително и финансовото ни състояние.Но когато се появи детето в дома ни, държавата вдига ръце и ни оставя да се оправяме с минималните ни вече средства, но увеличени разходи!Въпроса ми е - мога ли да осъдя държавата за тази явна дискриминация и този закон за отпуската по майчинство и ако е възможно, към какъв адвокат трябва да се обърна? Много осиновители са със същия проблем и бихме могли да се съберем и направим групов иск за обезщетение и да дадем голям обществен отзвук за промяна на закона. Първата година е от особена важност за адаптирането и привързването на осиновеното дете и не може просто така с осиновяването да бъде пратено на ясла, за да се върне майката на работа, само защото детето е навършило годинка! В момента дори по закон, ако детето е на повече от 3 годинки, майката няма право изобщо на отпуск по майчинство! Предварително благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

29.07.2021г. 02:39
Трудно можете да осъдите държавата за дискриминация по посочения признак.

Коментар