Дарение на вещи

20.03.2015г. 06:42:58
Съществува ли възможност да си върна направено от мен дарение на вещи на друго лице?

Правни мнения, съвети и коментари

07.12.2021г. 08:37
Необходима е повече информация дали се касае за движими или недвижими вещи.

Коментар