Автомобил

18.03.2015г. 06:20:07
Здравейте преди 7 години замених автомобил за друг като го оставих с пълномощно на частно лице. В пълномощното е упоменато лицето да заплаща всички данъци и такси свързани с автомобила а преди два дни получих акт за 1000лв от данъчното а също 5г не е плащана и гражданска отговорност.Какви са ми шансовете да го осъдя да заплати данъците?

Правни мнения, съвети и коментари

21.12.2021г. 04:44
Здравейте, не уточнявате кой е собственик на автомобила, защото върху него са задълженията за плащане на данъци и "Гражданската отговорност".

Коментар