Годеникът ми е от Шри Ланка

16.03.2015г. 12:30:27
Здравейте, годеникът ми е от Шри Ланка и двамата живеем в Англия, той е тук от няколко години, но плаща за визата си всяка година, при сключване на брака между нас ще се промени ли нещо от законна гледна точка, тъй като аз съм български гражданин и нашата страна е в ЕС. Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

10.08.2017г. 07:06
Здравейте, според Закона за чужденците в РБ след сключване на граждански брак, съпругът Ви има право на продължително пребиваване в РБ, като е необходимо да подадете съответните документи - удостоверение за сключен граждански брак, декларация за осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка, без да прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване. При подаване на заявление за издаване на първоначално разрешение за пребиваване се представят и документите, чрез които е обосновано заявлението за издаване на виза по чл. 15, ал. 1.

Коментар