Възражения

15.03.2015г. 08:17:31
Кога се подава възражение срещу дължима сума и какъве реда за подаване?Трябва ли да я попълва адвокат?Има ли съдебна такса при подаване?

Правни мнения, съвети и коментари

manpokerbul@hotmail.com
12.09.2018г. 09:51
Има ли давност на дължима сума към телефонна компания?

Коментар