Задължение по ДДС

11.12.2008г. 12:13:34
Има ли срок на давност за задължение по ДДС по ревизионен акт което не е внесено , поради това ми е иззет международния паспорт.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар