Национална програма за енергийна ефективност

10.03.2015г. 03:21:58
Притежавам апартамент в панелен блок, чиито собственици - /85% от тях / желаят да се включат в Националната програма за енергийна ефективност. Аз не се включих в съвета на собствениците, тъй като възнамерявам да продам жилището си в рамките на една година. Управителят на сдружението изисква от мен да подпиша декларация - Приложение №12, с която давам съгласието си за одобрение на програмата и достъп до жилището ми за ремонтни дейности. Въпросите са ми: 1. Ако блока евентуално бъде одобрен и започне изпълнението на проекта, а в същото време аз продам апартамента, ще бъда ли санкционирана да заплатя изразходваните до момента средства? 2. Новият собственик унаследява ли съгласието ми, подписано в декларацията?

Правни мнения, съвети и коментари

12.09.2017г. 01:16
Съгласно чл. 30, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост при промяна на собствеността върху самостоятелен обект членството в сдружението се прехвърля на новия собственик, като за задълженията към сдружението, станали изискуеми преди промяната на собствеността, отговаря старият собственик, освен ако при промяната на собствеността не е уговорено друго.

Коментар