Делба на имот

26.02.2015г. 01:02:18
Имам следният въпрос. В момента върви процес за реална подялба на имот който е неподеляем. Аз имам 1/8 от него, а другите 7/8 са на ищеца по това дело. В момента вече сме на втора фаза. Преди време поисках с писмена молба ищеца по това дело да ме допусне до моите 1/8 от имота или да ми плаща някакъв наем за това, че не ползвам моите части. До ден днешен аз нищо не съм получил от него, нито пък съм ползвал имота. След като получих призовка за реална подялба на имота направих възражение за пропуснати ползи от моя страна. Съдийката прие възражението и назначи вещо лице, което трябваше да направи оценка за наема, което съвпадна с това което съм искал първоначално. Таксата за вещото лице беше 100лв, която аз трябваше да платя. След като платих за разходите на вещото лице аз направих искане към съдийката да бъдат присъдени тези разходи към ищеца по делото, но ми се струва че тя не разбра че искането ми е за разходите направени за наема, а не за оценката на имота, като каза че за такива дела подялба на имот не мога да искам тя да се присъжда за направените разходи към ищеца. Предоставил съм опис за направените разходи. Мисля че още мога да направя искане тъй като ще има още едно заседание. Въпроса ми е как мога да се обоснова. Казаха ми, че имало е някакви тълкователни решения на които се казва какво точно мога да искам да се присъжда на другата страна за направени от моя страна разходи. Моля за съвет с аргументи. Не съм си наел адвокат за тази цел.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар