Необслужени кредити

24.02.2015г. 08:03:08
Здравейте, имам нужда от пояснение за последиците, които ми предстоят. Имам 5 кредита изтеглени от небанкови институции за различни суми. От месец август 2014 съм спрял обслужването на тези кредити поради невъзможност (а и вече и от нежелание, като най-рано м.май бих могъл да почна частични погасявания). На 04.02.2015 получих от съда Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по едно от задълженията си. Нямам собствено жилище, живея с родителите си, притежавам личен автомобил и работя на безсрочен трудов договор и ме осигуряват на 480 лв. В момента не мога да погася сумата, която изискват от мен. Какви действия ще предприеме срещу мен съдия изпълнителя? Какво ще стане, ако ме осъди и друг кредитор, ако вече ми е направен запор на заплатата и ми е конфискуван автомобила? Благодаря ви предварително

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар