Онаследяване

24.02.2015г. 05:34:59
Здравейте! Имам дете от мъж, който не е разведен и има две деца от жена си. Бащата на детето ми има да получава средства от фирмата, в която е управител в момента.Той иска тези средства да бъдат наследени от нашето дете,ако евентуално се случи нещо с него(примерно смърт). Детето е непълнолетно!Днес е ходил при нотариус, обяснил е ситуацията и са му дали нотариално заверено пълномощно, в което е написано, че аз(майката) съм "упълномощена да го представлявам пред фирмата, трети физически и юридически лица, във връзка с уреждане на възникналите между него и фирмата правоотношения, като упълномощеното лице има право да подава, подписва, получава всички необходими документи в тази връзка-молби, заявления, декларации, удостоверения, преписи, разрешения и други, както и да получава дължими ми се от фирмата суми за обезщетение, възнаграждение и всякакви други плащания по повод на възникнали и прекратени между нас правоотношения" Този текст и изобщо формата "пъномощно" дава ли ми преднина пред съпругата му и другите му две деца в случая при евентуален случай на смърт? Предварително Ви благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар