Неправомерно увеличаване на такса за мобилна услуга от страна на Виваком

19.02.2015г. 07:39:16
Без да ме уведомят, компанията Виваком едностранно увеличава месечната ми такса за мобилна услуга от 15 лева на 30 лева.Обяснението на служителката в офиса на Виваком е,че съм подписал договор преди две години, като тогава 15 лева такса е било промоция и всъщност реалната такса е 30 лева с 50 процента отстъпка,което е така в действителност.Сега тази промоция загубила давност и вече трябвало да плащам 30 лева такса. Договорът ми е изтекъл и доколкото знам според Закона За Електронните Съобщения автоматично се превръща в безсрочен договор, при запазване на условията на досегашния договор. Никой не се е свързвал с мен, нито съм бил информиран за тази промяна и не съм давал съгласието си, както и на съм подписвал никакви договори ,анекси и т.н.Според техните думи нямам какво да направя и трябва да си платя.Подал съм жалба в офиса на Виваком,както и в Комисията за защита на потребителите, и в Комисията за регулиране на съобщенията и сега чакам.Надявам се на Вашето експертно мнение и съвет.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар