Изискване за висше образование

15.02.2015г. 10:17:05

Има ли законово изискване за висше образование в софтуерната индустрия!

? Частните фирми сами ли правят избора дали да изискват диплома за висше образование от служителите? За кои дрължности има законово изискване за висше обрзование и къде в закона е упоменато това, в коя алиенея и т.н? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

10.11.2021г. 06:19
Работодателят преценява дали му е необходим специалист с висше образование в софтуерната индустрия.

Коментар