нотариален акт

11.02.2015г. 05:08:50
Здравейте, Казвам се Силвия Лазарова и въпросът ми се отнася за следното: Аз и втората съпруга на починалия ми баща (през 2010 г) сме негови единствени наследници на дворно място и къща. Нотариалния акт за собственост е на името на баща ми. В момента съпругата му стопанисва имота като плаща всички режийни разходи и данъци на имота от свое име. - Мога ли да получа нотариален акт на мое име за частта от имота, която ми се полага по закон? И как да стане това? - Възможно ли е при евентуален съдебен спор съпругата му да предяви претенции върху целия имот (или да увеличи своята част) с основанието, че единствено тя е полагала грижи за него в продължение на 10 год. Как мога да защитя интереса си? Предварително ви благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

08.10.2021г. 05:38
Здравейте, предходният нотариален акт и удостоверение за наследници са достатъчни документи за собственост. Бившата съпруга евентуално може да се снабди с констативен нотариален акт за придобиване по давност.

Коментар