Непризнаване на образование за заемана длъжност

10.02.2015г. 04:46:59
Ако ми позволите, бих искала да се обърна към Вас по един , бих го нарекла, образователно – правен въпрос. Казвам се Анна Томова. На 31 години съм. Живея в гр. Каварна, област Добрич. От 5 години работя в читалищната библиотека на Каварна, където заемам длъжност "Работник - библиотека". Завършила съм следните специалности: Българска филология (бакалавър); Управление на образованието (магистър) - към Шуменския университет. Преди известно време завърших и Библиотекознание и библиография - към Центъра за квалификация на ВТУ - 2 семестъра, дистанционно обучение. Получих оттам Свидетелство за професионална квалификация "Библиотекар, библиограф" .Няма да изброявам всички допълни курсове по програма "Глобални библиотеки - България, които задължително преминах, както и други отделни курсове в други области, завършени по мое желание. Интересува ме дали имам право да претендирам конкретно за длъжността "Библиотекар" въз основа на бакалавърската и магистърската ми степен, както и на Професионалната квалификация в библиотечната област? Искам да се посъветвам с Вас какво точно се води образованието ми в случая - трета степен на професионална квалификация ли е, след като получавам тази квалификация въз основа на магистратурата си, макар самата магистърска степен да не е библиотечна? Тя не върви ли заедно с документа за библиотечната ми квалификация? В чия графа попадам аз? Ако съдя по длъжността си в Националния класификатор на длъжностите и професиите - аз съм четвърта степен чак - в графа Помощен персонал в библиотеката - Работник - библиотека. А, повярвайте ми, работата, която върша, изобщо не е на обикновен работник, а смея да твърдя - на служител с нужния ценз. Разбира се, искам да спазя закона с точност и да зная със сигурност дали имам основанията да ме преназначат на длъжност 2622 5001 Библиотекар. Когато разговарях по въпроса с ръководството на читалището, ми казаха, че квалификацията ми е била "просто курс" и не е висше образование. Трябва ли отново да записвам цялостна магистратура, след като вече имам такава и на нейна основа мога да градя колкото искам специалности и квалификации? Освен това ми казаха, че ако ме преназначат на длъжност "библиотекар", след като явно според тях нямам необходимия ценз, при една евентуална проверка ще ги подведат под голяма отговорност. Вие сте юридическо лице, затова Ви моля да обясните какво точно е образованието ми и отговаря ли на законовите разпоредби, за да заема място на висшист в библиотеката? Искам да цитирам и Закона за обществените библиотеки, раздел Читалищна библиотека: Чл. 39. На длъжност библиотекар в читалищна библиотека могат да се назначават лица, които притежават: 1. професионална квалификация, придобита във висше училище, обучението по която включва най-малко 50 на сто дисциплини от библиотечно-информационния цикъл; 2. средно образование с професионална квалификация "библиотекар". Аз просто си търся правата и понеже ръководството иска, а и е редно да представя някакви писмени аргументи, се обръщам към Вас, защото съм сигурна, че имате нужните знания и отговори по моя въпрос. Благодаря, че отделихте време да прочетете писмото ми. С уважение Анна Томова

Правни мнения, съвети и коментари

07.08.2017г. 01:54
При подробното описание на казуса става ясно, че притежавате диплома за висше образование със специалност "българска филология", както и свидетелство за професионална квалификация "библиотекар" въз основа на проведено обучение 2 семестъра във ВТУ. Не става ясно обаче дали цитираното от Вас обучение във ВТУ включва най-малко 50 % от дисциплините от библиотечно-информационния цикъл. В случай че посоченото обучение отговаря на цитираното от Вас в чл. 39 от Закона за обществените библиотеки, не съществува пречка да бъдете преназначена на длъжност "библиотекар."

Коментар