Нехуманно отношение към животно

09.02.2015г. 06:37:48
Здравейте, моля за съвет, как да процедирам легално относно съсед, който от години тормози собственото си куче. Животното е постоянно затворено на открита тераса в жилищен блок (6 етаж), никога не е разхождано, редовно е забравяно гладно. Вие, лае, мирише. В закона за защита на животните в "Общи приложения" пише: "9. излагане на животни на температурни или други неблагоприятни атмосферни влияния, недостиг на кислород или ограничаване на свободното им движение, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес; 10. изоставяне на животни; ЖИВОТНИ-КОМПАНЬОНИ Чл. 34. (1) Не могат да се отглеждат кучета и котки в жилища в сграда – етажна собственост, на площ по-малка от: 1. за куче: а) от малки породи до 10 кг – 6 кв. м; (ТЕРАСАТА Е 3,5 кв.м) (3) Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост. Има и още членове, които са нарушени. Въпросът ми е на коя институция да подам сигнал. Четири лапи и Еко равновесие отговориха да се пусне жалба в общината. Това ли е единственият вариант? Полицията не може ли да се намеси?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар