Констативен Нотариален Акт

08.02.2015г. 07:42:10
Имам Въпрос относно Констативен Нотариален Акт по документи на къща с двор при които е пропуснат един от наследниците за признаването му като съсобственик за двора .Нотариалният акт е от 2000 г. собствениците не са владели 5 г без прекъсване имота и 2011 са продали на трети лица имота кои 2014 продават на друг .Въпроса ми е на база на Констативния Нотариален Акт от които няма собственик които да е владял имота 5 г без прекъсване по малко от 6 месеца и не са го владеяли 10 г мога ли сега като наследник които не е бил признат като собственик по този акт да заведа дело и да бъда признат съдебно за моята идеална част

Правни мнения, съвети и коментари

29.09.2021г. 11:16
Можете да предявите иск за отмяна на констативния нотариален акт срещу предходните и настоящите собственици.

Коментар