запорирана заплата

06.02.2015г. 04:23:22
Здравейте от семейството ни работя само аз в магазин за дрехи и обувки. Мъжът ми е регистриран в БТ. Трайно безработен е имам деца над 18 годни - студенти и двамата .Осигуряват ме на 420 лева, въпросът ми е колко от заплатата ми ще бъде спряна /запорирана/ Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

04.10.2021г. 12:14
Здравейте, несеквестируемата заплата е минималната в размер на 650 лв.

Коментар