Договор с КТБ

29.01.2015г. 01:52:14
Имах касета в трезора на КТБ. Съгласно договора внесох гаранционен депозит от 50 лв, който трябва да се върне при връщане на ключа от касетата преди края на платения период. Сега синдиците отказват връщането на сумата, защото след отнемането на лиценза на банката те нямали право да се разпореждат с имуществото й. Моят гаранционен депозит дали е част от имуществото на КТБ или трябва да се спази клаузата на договора, според която, ако върна ключа навреме и в изправност трябва да си получа обратно сумата ? Та тя е моя, а не на банката. Симеон

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар