Подялба на къща

25.01.2015г. 04:18:51
Здравейте,проблема ми е следния. Дъщеря ми живее на съпружески начала с така да се каже зет ми.Имат дете на 9 години. В началото на 2005 година прехвърлих на дъщеря ми чрез покупко-продажба наследствената ми част от къщата на майка ми и баща ми.Сестра ми също имаше част от къщата, която и беше изплатена от дъщеря ми.Така цялата къща се води на дъщеря ми.В течение на времето къщата беше ремонтирана и направени подобрения в нея.Напоследък отношенията между дъщеря ми и зет ми не вървят добре и се налага да се разделят.В ремонта на къщата има вложени пари на зет ми.Той предявява иск за 60 хиляди лева. Ние не сме съгласни с тази сума. Какво трябва да направим ? Освен това има претенции да му отстъпим половината къща.Има ли правно основание за това? Моля посъветвайте ни как да процедираме. Благодаря Ви!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар