Глоба по наказателно дело

25.01.2015г. 02:13:13
Здравейте, наложена ми е глоба в размер на 200 лв. за неявяване като свидетел по наказетлно дело. Знаете ли в какъв срок съм длъжен да заплатя глобата?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар