Вземания от съдия изпълнител

21.01.2015г. 08:51:42
На 20.01.1015 получихме писмо от съдия изпълнител за принудително вземане относно заем към банка, които е бил взет от свекърва ми. Тя умира внезапно през 05.12.2010г и ние през всичките години не сме получили от банката писмо за този кредит на нашия адрес. моля посъветвай те ни.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар