Напуснах работа - преведена заплата

18.01.2015г. 01:59:31
Здравейте! Напуснах работа преди около месец, имам всички документи необходими за доказването на това. Беше ми преведена заплата по банков път на 15-то число този месец. Трябва да подам сигнал във фирмата и какво става ако не го направя? Имам ли право да запазя заплатата, поради факта, че това е тяхна грешка? Благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар