имотен казус

13.01.2015г. 09:23:30
Здравейте имам конкретен въпрос но за да стане по ясно ще обясня малко по обстойно. Съпругът ми почина имахме жилище закупено от двамата но тъй като след смъртта му се водят наследници и неговите родители аз си преписах моя дял на тях. По точно по взаимно съгласие оставих всичко на тях кола и апартамент. Всичко е документирано пред нотариус. Сега обаче свекърва ми иска да и изпратя копие от нашия акт за граждански брак че и трябвал нещо за апартамента така ми обясни тъй като тя го продава. Може ли да ми навреди нещо с този документ ако и го предоставя. Или не.

Правни мнения, съвети и коментари

08.09.2017г. 01:34
Здравейте, както обяснявате, сте прехвърлила собствените си идеалните части от правото на собственост върху апартамента на родителите на починалия Ви съпруг, т.е. вече не притежавате правото на собственост върху него. Няма основание предоставянето на копие на удостоверението за граждански брак да Ви навреди. Вероятно нотариусът, при който ще се извършва продажбата, го изисква, за да се установи, че сте закупили жилището по време на брака Ви (с оглед определяне на наследствените дялове от наследството на съпруга Ви).

Коментар