Дело за телесна повреда на военнослужещ

12.01.2015г. 05:59:24
Добър ден, съпругът ми е военен, има вероятност срещу него да бъде подадена жалба за лека телесна повреда, човекът който го иска да го обвини има извадено Съдебно медицинско удостоверение. Въпреки че мъжът ми е невинен, не го е удрял и има достатъчно свидетели за да го докажат, обвинителят има само един (тежко болна жена, която е под влиянието на опияти поради болестта си), той си е навил на ината да заведе дело срещу него незнам с какава цел ! Та въпросът ми е следния, ако случайно се стигне до дело понеже съпругът ми е военнослужещ, какво следва, възможно ли е да го отстранят от работа дори и временно до приключване на делото или до оневиняването му и дали нещата се прехвърлят към военния съд, изобщо как се процедира в такава ситуация ? Ще съм ви много благодарна ако можете да ми отговорите !

Правни мнения, съвети и коментари

21.09.2021г. 06:12
Здравейте, консултирайте се с наказателен адвокат, тъй като случаят е специфичен.

Коментар