актуализация на издръжка

08.01.2015г. 05:40:26
приятелят ми е вчужбина има дете от първия си брак и плаща издръжка, но в момента искат да я актуализират. Получи уведомление от съда че трябва в 14 дневен срок да си получи призовката защото в противен случай се счита за редовно връчена ,а той може да се прибере най-рано след 45 дни. Има ли вариант делото да се отложи до връщането му и ако има по какъв начин може да стане. Благодаря ви предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

20.07.2021г. 10:24
Не, след като не получи призовката и съдебните книжа в съда, ще му бъде назначен служебен адвокат.

Коментар