Обезщетение от бюрото по труда и какъв е неговия размер.

17.02.2010г. 07:22:22
Работя в момента и ме осигуряват на 960 лв. Предстои ми да напусна по чл.325 ал.1, и да започна работа в друга фирма на заплата 600 лв. Колко време трябва да работя в новата фирма за да имам право на обезщетение от бюрото по труда и какъв е неговия размер. Към момента имам 16 год. трудов стаж. Предварително благодаря

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар