Имотен проблем

05.01.2015г. 04:33:20
Здравейте, През май месец 2014 закупих панелен апартамент. Имота беше проверен от неутрален адвокат и сделката се състоя при неутрален нотариус. В натуралния акт е записано, че собствениците "А"(майка)на 86г и сина и "И" на 50г ми продават съответното жилище. Срещу мен има искова молба от бившата съпруга на г-н "И", според която тя е собственик и и дължа поне 41% от стойността на жилището. Сключили са брак 1981, през 1986 държавата отчуждава имот собственост на "А" и я обезщетява с два апартамента-единия в който е сега и един за нуждите на сина и "И". Въпросното семейство се развежда в началото на 2014 г и в решението от развода в точката за семейното жилище пише, че съпругата е напуснала семейното жилище преди 3 години и поради това "съпрузите не желаят съда да се произнася по въпроса,за предоставяне ползването му". Има ли наистина право на собственост? Ако е така, нотариуса носи ли отговорност? Какви мерки мога да предприема?

Правни мнения, съвети и коментари

21.06.2021г. 10:22
Здравейте, не разчитайте на помощ във форумите без преглед на документи и консултация с адвокат и нотариус.

Коментар