Запис на заповед от румънски гражданин

27.12.2014г. 12:16:17
Въпроса ми е следният, имам запис на заповед от румънски гражданин и незная в България ли да започна съдебни действия срещу него или трябва да е в Румъния, където и му е адреса на пребиваване, аз лично предпочитам в България, тази заповед е подписана в Русе , има ли вариант да го съдя в България?

Правни мнения, съвети и коментари

18.08.2021г. 07:55
Препоръчвам да коментирате въпроса с адвокат, който да прегледа записа на заповед.

Коментар