Издръжка на дете навършило 18г

20.12.2014г. 11:23:42
Здравейте. Имам дъщеря, която е на 19 години. Като навърши 18г. заведе дело за издръжка, въпреки че и помагах финансово ( да уточня, че след 10 клас тя отиде да живее с майка си. До тогава я гледах аз). Плащах я до края на завършване на средното и образование, а именно до м.05/14г. включително. След като бе приета редовно да учи висше образование, аз сам веднага от м.09/14г поднових плащането на издръжка. Въпросът ми е за м.06, м.07 и м.08/14г. длъжен ли съм бил по закон да плащам също издръжка, като за цитираните три месеца дъщеря ми беше завършила вече средно образование и още не беше приета да учи висше образование?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар