Възможен ли е въвод във владение в идеална част от парцел

09.12.2008г. 11:20:20
Необходимо ли е да се спазва ЗКИР и ЗУТ при въвод във владение в УПИ ?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар