Неподаване на декларация

19.12.2014г. 01:36:35
Здравейте, Бих искал да получа правен съвет по следния казус. През 2013 г аз и съпругата ми регистрирахме фирма ООД със основна дейност търговия,като шест месеца по късно замразихме деиноста и. За периода докато е функционирала,счетоводството на същата бе поверено на счетоводна кантора,която се занимаваше с прилежащите и задължения свързани с обслъжжането на фирмата. Днес за съжеление бях информиран от НАП, че не е била подадена декларация 6 за 2013 г и за това двамата със съпругата ми подлежим на издаване на административен акт който е по 250 лв След като се свързах със счетоводната кантора обслужвала фирмата,ни заявиха че след направена проверка наистина незнайно по какви причини са пропуснали да подадат декларация 6. Въпросът ми е след като бъде съставен акта, който е поименен за мене и съпругата ми трябва ли да го плащаме,тъй като считам, че пропускът по неподаване на декларацията не е по наша вина. Бих бил много благодарен ако разгледате този казус и ме информирате за вероятните решения по горепосочения проблем. С уважение, Даниел Николов

Правни мнения, съвети и коментари

09.07.2021г. 04:55
Здравейте, актът е издаден лично на Вас и съпругата Ви и поради тази причина следва да го заплатите Вие.

Коментар