Измама с обстоятелствена проверка за имот

18.12.2014г. 08:55:56
През 2008г. моята мащеха присвоява чрез обстоятелствена проверка за 10г. добросъвестно владение апартамента на моите родители с цел да ме лиши от бащиния дял. Може ли да се докаже измама чрез укриване на документ за собственост и да се обезсили констативния нот. акт? Може ли да се извърши цялостен правен анализ на собствеността на имота? Аз не притежавам документ на апартамента, а само удостоверение за наследници на баща ми. Очаквам отговор от адвокат с опит в имотни измами за да предприемем действия по казуса.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар