Онаследяване

11.12.2014г. 12:09:28
Здравейте, въпросът ми е следния: Става въпрос за наследствена къща, която е била на дядо ми и баба ми. След тяхната смърт наследници станаха майка ми и нейните две сестри. Двете сестри на майка ми също починаха, едната има дъщеря която наследява нейния дял, но другата няма деца. Въпросът ми е тази която няма деца какво става с нейния дял, при положения, че съпругът и е все още жив, той има ли дял или не?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар