наследствен имот

04.12.2014г. 08:26:52
Здравейте , Желая да получа правен съвет по следният случаи . Става въпрос за наследствен имот –апартамент в гр.Враца собственост на братовчедка Виолета на моята майка Любка . Родствената връзка е : Васил и Върба имат 3 деца Мария Веселина и Иванка ! Мария има 1 дете Виолета/2012г./ Веселина има 1 дете Васил Иванка има 2 деца Георги и Любка/1994г./ Майка ми Любка е починала през 1994г. и има наследници Валери и Данаил , а Виолета няма деца и почива през 2012г. . В удостоверението за наследници от общината ни има записани двамата с брат ми Валери . Васил и Георги са продали през 2014г. въпросният апартамент без да ни уведомят и да получим нещо .По техните думи ние нямаме никакви наследствени права върху имота защото майка ни Любка е починала. Въпроса ми е това истина ли е и на какво основание . Ако имаме права как да си ги потърсим . Към кого трябва да подадем искова молба. Благодаря Ви предварително за консултацията. Данаил Зехов

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар