Неплатени вноски по ипотека

16.02.2010г. 03:22:46
Моля да ми кажете при неплатени вноски на ипотека каква е процедурата по вземане на ипотекирания имот ,само него ли ше вземат ,експертната оценка на имота покрива заема .Склонен сьм да загубя имота отколкото да плашам непосилни вноски в това време .Претеснявам се банката да не вземе и друг мой имот освен ипотекирания.Моля за сьвет.

Правни мнения, съвети и коментари

25.09.2019г. 04:22
Банката може да обяви кредита за предсрочно изискуем, както и да се снабди с изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводните си регистри. Следва да бъде образувано изпълнително дело и имотът да бъде продаден на публична продан.

Коментар