Адвокатски хонорар на служебен защитник

01.12.2014г. 11:09:19
Здравейте. Бих искала да се обърна към Вас по следния казус: Майка ми е осъдена по дело преди 2 год. и и беше назначен служебен адвокат сега се оказа, че трябва да заплати адвокатски хонорар в полза на държавата. Въпроса ме е има ли някакъв срок(не е споменато в призовката)за това плащане и трябва ли след заплащането да представи банковата бележка на адвоката или само си плаща и това е.

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 03:43
Плаща се на Националното бюро за правна помощ, от там идва и искането за заплащане, адвокат не го интересува, защото той като служебен защитник си е получил парите и искането не е от негова страна.

Коментар