обезщетение

28.11.2014г. 12:30:51
Здравейте!Близка приятелка е съкратена от работа по чл.328 ал.1т.3 от КТ.Но работодателят отказва да и изплати обезщетение поради факта,че ревизията и не излиза.Има ли право да не и изплати въпросното обезщетение?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар