некоректни платци

26.11.2014г. 02:13:24
Здравейте, каква е процедурата за събиране на задължения от некоректни платци? Подавам жалба в полицията??? Съдия изпълнител ??? Моля зя съвет, предварително благодаря!!!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар