неизплатено възнаграждение

25.11.2014г. 06:38:48
Започнах работа в една фирма. Работех без договор с обещанието, че ще ми се направи в краят на месеца ,но преди да ми направят договор аз напуснах работа и сега не ми се изплаща изработеното възнаграждение

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар