Заплаха с оръжие

16.02.2010г. 02:12:58
На 05.02.10 след като помолих наемателят на апартамента над моя да намали ниските честоти на уредбата си,поради неприятният ефект на вибрации при мен,той извади пистолет.Съседът ми зареди пистолета и направи две крачки към мен.След разменени реплики случаят приключи.Свидетел на случаят бе брат ми,който е собственик на другият апатамент.Какво мога да предприема по случая?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар