Измама при обстоятелствена проверка

25.11.2014г. 05:15:34
Апартамента закупен от моите родители е присвоен от мащехата ми с обстоятелствена проверка за 10 г. давностно владение след смъртта на баща ми. Може ли да се докаже имотна измама с укриване на документ за собственост на имота и да се обезсили констативния нот. акт с който тя ме лишава от бащиният ми дял?. Нали при обст. проверка се търси на чие име е деклариран имота в данъчна служба? Аз нямам документ за апартамента, а само удостоверение за наследници на баща ми и въпросния конст.нот. акт на мащехата. Плащал съм редовно данъци за жилището до 2008г когато е извършена въпросната обст. проверка. Търся компетентен адвокат по моя казус за да предприема действия. Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

23.09.2021г. 03:29
Констативните нотариални актове могат да се атакуват в съда с иск за отмяната им.

Коментар