изплащане на обезщетение при пенсия

24.11.2014г. 12:36:11
Здравейте, При пенсиониране на майка ми със заповед на 27.04.2012 е обявено да и се изплатят 2 заплати като обезщетение + неизползван отпуск за 22 дни. Тъй като тя доста време чакаше самото пенсиониране не е търсила тези пари. Сега се сети, че не ги е получавала и се интересува по какъв ред би могла да си ги получи ако заведе дело? Колко бързо се взима решение по него и дали има давност на изплащането на тези суми?

Правни мнения, съвети и коментари

02.06.2021г. 12:09
Здравейте, давността е пет години за изплащането на тези суми. Може да се заведе иск по Кодекса на труда и Гражданскопроцесуалния кодекс по реда на бързото производство.

Коментар