Нулева данъчна декларация

18.11.2014г. 04:44:31
Здравейте, имам ЕООД което няма дейност 9 години, но по закон трябва да подавам задължително нулева данъчна декларация. Тази година пропуснах срока, сетих се за съжаление няколко дни след това. Сметнах, че е по добре да не я подавам, за да не давам повод на данъчните веднага да ме санкционират, и така ако мога да се размина с глобата . Твърде непосилно е за мен в момента да плащам такива големи глоби . Вчера / 17.11.2014г. / получих писмо наелектронната си поща от НАП, което гласи следното:,,.............Явете се лично в 7 – дневен срок от 9:00 ч. до 17:30 ч. в Териториална Дирекция на НАП адрес:..................., при инспектор-Михайлова, за подаване на ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 92 ОТ ЗКПО ЗА 2013 г.,, , посочен е и трлефон за връзка . Кажете ми моля , как да постъпя да се обадя ли на испектора и да отида в данъчното да подам декларация или да не отговарям, тъй като мисля , че има 3 месечен срок за да ми съставят акт по закон , а той би следвало да тече от 01.04.2014 , като се има в предвид , че срока за подаване на декларация беше 31.03.1014 . Сега ако отида да подам декларация би могло да се сметне , че откриват в момента тази нередност и да ми съставят веднага акта. Зная , че грешката е в мен че съм пропуснала срока , но все пак фирмата е неработеща , вижда се че няма дейност , това е само форма за събиране на пари от данъчните. Надявам се на бърз отговор от Ваша страна . Предварително благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

08.06.2021г. 11:00
Здравейте, необходимо е да се явите в данъчната служба, след като сте получили съобщение в посочения смисъл.

Коментар