Казус при покупко-продажба на МПС

18.11.2014г. 12:17:06
Здравейте, възможно ли е да се сключи сделка за покупко продажба на МПС при следните обстоятелства: - Талони на МПС на името на предишния собственик; - Нотариално заверен договор за покупко-продажба на МПС; - Платен данък на МПС по банков път? Възможно ли е анулиране на текущия договор и предишния собсвеник да осъществи нов? Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

04.06.2021г. 10:00
Здравейте, след като има нотариално заверен договор за покупко-продажба, същият няма как да бъде анулиран.

Коментар